Work

Panya Huakati

ออกแบบเว็บและทำเว็บไซต์ให้กับ ปัญญาหัวกะทิ สื่อการเรียนการสอน คอร์สเรียนสอนสดออนไลน์
Project Detail

ออกแบบเว็บและทำเว็บไซต์ให้กับ ปัญญาหัวกะทิ สื่อการเรียนการสอน คอร์สเรียนสอนสดออนไลน์

รับทำเว็บไซต์ใหม่ นำเสนอรูปแบบ One Page สามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการได้รวดเร็วภายในหน้าเดียว ออกแบบเรียบง่าย มีลายเส้น Vector และ การ์ตูน ทำให้ดูน่ารักช่วยให้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ง่าย

ออกแบบเว็บไซต์ ให้กับ ปัญญาหัวกะทิ สื่อการเรียนการสอน คอร์สเรียนสอนสดออนไลน์
รับทำเว็บไซต์ ให้กับ ปัญญาหัวกะทิ สื่อการเรียนการสอน คอร์สเรียนสอนสดออนไลน์
รับทำว็บไซต์ ให้กับ ปัญญาหัวกะทิ สื่อการเรียนการสอน คอร์สเรียนสอนสดออนไลน์