Work

TJDT Tour

รับทำเว็บไซต์และระบบ Live Score ทัวร์นาเม้นกอล์ฟ TJDT Tour การแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชน
Project Detail

ออกแบบเว็บไซต์ ทัวร์นาเม้นกอล์ฟ TJDT Tour การแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชน ทัวร์นาเม้นท์สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่น ตั้งแต่ระดับยุวชน จนถึงระดับเยาวชนต้องการพัฒนาไปสู่อนาคต บนเส้นทางด้านการศึกษา และเส้นทางสายอาชีพ

รับทำเว็บไซต์ใหม่ พร้อมด้วยระบบการรับสมัครสมาชิก และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ มี Fact Sheet ระบบ Live Score ระบบ Entry Lists ระบบ Ranking ระบบ Photo Gallery และรายชื่อสนามกอล์ฟ

ออกแบบเว็บไซต์และระบบ Live Score ทัวร์นาเม้นกอล์ฟ TJDT Tour การแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชน
รับทำเว็บไซต์และระบบ Live Score ทัวร์นาเม้นกอล์ฟ TJDT Tour การแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชน
รับออกแบบเว็บไซต์ และระบบ Live Score ทัวร์นาเม้นกอล์ฟ TJDT Tour การแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชน